Posttraumatische stress stoornis:

Traumatische ervaringen en ontwrichtende schokken uit verleden worden soms niet goed verwerkt en vergeten. In dat geval, laat de traumatische ervaring zijn imprint op geest en lichaam achter en blijft doorwerken in het heden. Lichaam en geest blijven dan alert op signalen die de schokkende gebeurtenis oproepen. Iemand met een traumatische ervaring reageert dan heftig op de triggers. Mensen kunnen dan last krijgen van onverklaarbare klachten zoals pijnen, hartkloppingen, insomnia, stemverlies of eczeem, alles wat te verklaren is binnen Posttraumatische Stress Stoornis.

In de afgelopen jaren heeft de neuroscience ontzettend veel bijgedragen aan het begrijpen van PTSS. Hierdoor weten we nu dat bij een trauma en door onze overlevingsmechanismen, bepaalde delen in de hersenen in een black-out modus terecht komen. Nadat het trauma voorbij is, komt het lichaam niet helemaal terug in zijn normale status en dit legt de basis voor PTSS.

Acupunctuur kan PTSS op twee vlakken helpen. Met behulp van schedelacupunctuur kunnen de hersenen geholpen worden om herinneringen uit het verleden los te koppelen van de lichamelijke reacties in het hier en nu. Daarnaast kan acupunctuur, door een reset van het lichaam, de heftige reacties op een onaangename of pijnlijke situatie milder maken. Op deze manier ondersteunt acupunctuur patiënten in hun proces van opnieuw leren om gepast te reageren op nieuwe pijnlijke situaties of op situaties die hen doen herinneren aan de traumatische gebeurtenissen uit het verleden.

 

Terug naar  overzicht >> klachten