Posttraumatische stornis:

Bij PTSS worden hevige emotionele en lichamelijke reacties op traumatische belevenissen uit het verleden vastgehouden. Het kenmerk van een trauma is dat het zich niet tot een pijnlijke gebeurtenis in het verleden beperkt; trauma laat zijn imprint achter op geest en lichaam en het blijft doorwerken in het heden. Lichaam en emoties blijven alert op signalen die pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen oproepen. Reacties op nieuwe gebeurtenissen kunnen dan net zo heftig zijn als die tijdens het oorspronkelijke trauma.

In de afgelopen jaren heeft de neuroscience ontzettend veel bijgedragen aan het begrijpen van PTSS. Hierdoor weten we nu dat bij een trauma en door onze overlevingsmechanismen, bepaalde delen in de hersenen in een black-out modus terecht komen. Nadat het trauma voorbij is, komt het lichaam niet helemaal terug in zijn normale status en dit legt de basis voor PTSS.

Acupunctuur kan PTSS op twee vlakken helpen. Met behulp van schedelacupunctuur kunnen de hersenen geholpen worden om herinneringen uit het verleden los te koppelen van de lichamelijke

reacties in het hier en nu. Daarnaast kan acupunctuur, door een reset van het lichaam, de heftige reacties op een onaangename of pijnlijke situatie milder maken. Op deze manier ondersteunt acupunctuur patiënten in hun proces van opnieuw leren om gepast te reageren op nieuwe pijnlijke situaties of op situaties die hen doen herinneren aan de traumatische gebeurtenissen uit het verleden.

 

Terug naar  overzicht >> klachten